Profesní kvalifikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
kód 69-017-M – profesní zkouška
číslo autorizace 2019/30

Pokud máte kladný vztah k dětem a rádi byste se jim věnovali na profesionální úrovni, nemusíte absolvovat žádný předchozí kurz nebo jiné vzdělávání, stačí se přihlásit ke samostatné zkoušce. 

Jedná se o zkoušku profesní kvalifikace podle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací, je určená pro všechny uchazeče, kteří mají zájem získat kvalifikaci v tomto oboru.

Po absolvování profesní zkoušky můžete najít uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, dětských skupinách, mateřských centrech, jako nepedagogický pracovník v mateřských školkách různých zřizovatelů nebo dětských koutcích. Pracovat pak můžete jak v zaměstnaneckém poměru, tak i jako OSVČ.

Obsahová náplň zkoušky

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Požadavky na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v hodnotícím standardu.

Jakmile se k nám ke zkoušce profesní kvalifikace přihlásíte a uhradíte fakturu, zašleme Vám písemné materiály, které Vám pomohou se ke zkoušce připravit.

Vstupní požadavky:

 • 18 let
 • základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost, uchazeč musí být bez logopedické vady 

Průběh zkoušky

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas), seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO.

Státní zkouška probíhá před dvoučlennou odbornou komisí autorizovanou MPSV ČR, třetí člen komise zastává funkci zdravotnického pracovníka a zkouší první pomoc.

Doba přípravy na zkoušku:

Celková doba přípravy na zkoušku je 10-15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky na BOZP a PO.

Doba trvání zkoušky:

3 až 4 hodiny na jednoho uchazeče (hodinou se rozumí 60 minut), z toho 90 minut trvá písemný test.

Obsah zkoušky:

Zkouška se skládá z ústní části, praktického předvedení a modelové situace z pedagogicko-psychologické praxe, ústní zkoušky a řešení modelové situace z oblasti první pomoci dětem a z písemné části (ověření formou testu). Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výstupní doklad:

Po úspěšném absolvování profesní zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Počet účastníků na zkoušce:

4

Přihlášení ke zkoušce

Nejbližší termín zkoušky, na který se můžete přihlásit:

10. 12. 2021

Další termíny zkoušek:

budou brzy zveřejněny

Cena zkoušky:
5.500,– Kč (nejsme plátci DPH).

Místo konání zkoušky:
Štefánikova 1, Brno, 602 00

V případě jakýkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 608 837 937 nebo e-mailem: info@nejlepsichuva.cz

Přihlášení:
Vyplňte prosím online přihlášku.

Na zkoušku je nutné se přihlásit, uhradit poplatek a zároveň nám doručit originál přihlášky nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky, do přihlášky, prosím, uveďte přesné údaje z vašeho OP.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Novinkou v kritériích hodnotícího standardu je písemná příprava pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí“. Tu je nutné zpracovat a zaslat nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Autorizovaná osoba si vyhrazuje právo na posunutí zkoušky z důvodu nízkého počtu zájemců. Zkouška se musí konat dle zákona nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě.

Jestliže se nebudete moci dostavit na zkoušku ze zdravotních důvodů nebo jiných vážných důvodů, lze písemně požádat o prominutí poplatku na další termín zkoušky nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky s uvedením důvodu. Součástí žádosti musí být potvrzení o pracovní neschopnosti, potvrzení o ukončení pracovní neschopnosti je třeba předložit nejpozději do 3 dnů od ukončení nemoci. Při splnění daných podmínek Vám bude umožněno složit zkoušku v nejbližším volném terminu. Jiné vážné důvody pro absenci u zkoušky je nutné doložit společně s žádostí o prominutí poplatku na další termín zkoušky. Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se to tak, jako kdyby zkoušku vykonal neúspěšně, a úhrada za zkoušku se nevrací.

Naše další projekty

nase-deti-brno.cz malousci.cz nase-bylinky-brno.cz/
ivanaprochazkova.cz jasamjasam.cz