Profesní kvalifikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
kód 69-017-M – profesní zkouška
číslo autorizace 2019/30

Chůva pro děti v dětské skupině
kód 69-073-M – profesní zkouška
číslo autorizace – 2021/18

Pokud máte kladný vztah k dětem a rádi byste se jim věnovali na profesionální úrovni, nemusíte absolvovat žádný předchozí kurz nebo jiné vzdělávání, stačí se přihlásit k samostatné zkoušce. 

Jedná se o zkoušku profesní kvalifikace podle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací, je určená pro všechny uchazeče, kteří mají zájem získat kvalifikaci v tomto oboru.

Po absolvování profesní zkoušky můžete najít uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, dětských skupinách, mateřských centrech, jako nepedagogický pracovník v mateřských školkách různých zřizovatelů nebo dětských koutcích. Pracovat pak můžete jak v zaměstnaneckém poměru, tak i jako OSVČ.

Obsahová náplň zkoušky

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Požadavky na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v hodnotícím standardu. 

Studijní materiály, ve kterých najdete zpracovaná všechna kritéria hodnotícího standardu, obdržíte v elektronické podobě po přijetí platby za zkoušku. 

Chůva pro děti v dětské skupině

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem.
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně.
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk.
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám.
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině.

Požadavky na odborné dovednosti a způsob jejich ověření jsou obsaženy v hodnotícím standardu. 

Studijní materiály, ve kterých najdete zpracovaná všechna kritéria hodnotícího standardu, obdržíte v elektronické podobě po přijetí platby za zkoušku. 

Vstupní požadavky:

 • 18 let
 • základní vzdělání
 • zdravotní způsobilost, uchazeč musí být bez logopedické vady 

Průběh zkoušky

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas), seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO.

Státní zkouška probíhá před dvoučlennou odbornou komisí autorizovanou MPSV ČR, třetí člen komise zastává funkci zdravotnického pracovníka a zkouší první pomoc.

Členové zkušební komise: Mgr. Bc. Ivana Procházková, Mgr. Lenka Staníčková, Bc. Iva Čapková, Mgr. Renáta Žemličková a zdravotník Bc. Ivana Zemanová.                                           

Doba přípravy na zkoušku:

Celková doba přípravy na zkoušku je 10-15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky na BOZP a PO.

Doba trvání zkoušky:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – 3 až 4 hodiny na jednoho uchazeče (hodinou se rozumí 60 minut), z toho 90 minut trvá písemný test.

Chůva pro děti v dětské skupině – 3,5 až 5 hodin na jednoho uchazeče (hodinou se rozumí 60 minut), z toho 90 minut trvá písemný test.

Obsah zkoušky:

Zkouška se skládá z ústní části, praktického předvedení a modelové situace z pedagogicko-psychologické praxe, ústní zkoušky a řešení modelové situace z oblasti první pomoci dětem a z písemné části (ověření formou testu). Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Výstupní doklad:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – po úspěšném absolvování profesní zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Chůva pro děti v dětské skupině – po úspěšném absolvování profesní zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M).

Počet účastníků na zkoušce:

5

Přihlášení ke zkoušce

Nejbližší termín zkoušky, na který se můžete přihlásit:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

23. červenec 2024

Chůva pro děti v dětské skupině 

23. červenec 2024

Další termíny zkoušek (zkoušky organizujeme každý měsíc, podle zájmu uchazečů rády vypíšeme v jednom měsíci termínů více):

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

26. srpen 2024

září (termín bude upřesněn)

Chůva pro děti v dětské skupině

26. srpen 2024

září (termín bude upřesněn)

říjen (termín bude upřesněn)

Cena zkoušky:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 5.500,– Kč (nejsme plátci DPH)

Studijní materiály, ve kterých najdete zpracovaná všechna kritéria hodnotícího standardu, obdržíte v elektronické podobě po přijetí platby za zkoušku. 

Chůva pro děti v dětské skupině 5.900,– Kč (nejsme plátci DPH)

Studijní materiály, ve kterých najdete zpracovaná všechna kritéria hodnotícího standardu, obdržíte v elektronické podobě po přijetí platby za zkoušku. 

Pro držitele osvědčení Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód 69-017-M), kteří budou mít zájem o zkoušku z nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, nabízíme možnost složit rozdílovou zkoušku.
Cena rozdílové zkoušky: 4.500,– Kč (nejsme plátci DPH)

Místo konání zkoušky:
Štefánikova 1, Brno, 602 00

V případě jakýkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 608 837 937 nebo e-mailem: info@nejlepsichuva.cz

Přihlášení:
Vyplňte prosím online přihlášku.

Na zkoušku je nutné se přihlásit, uhradit poplatek a zároveň nám doručit originál přihlášky nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky, do přihlášky, prosím, uveďte přesné údaje z vašeho OP.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Novinkou v kritériích hodnotícího standardu je písemná příprava pro ověření kompetence „Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí“. Tu je nutné zpracovat a zaslat nejpozději 7 dní před termínem zkoušky.

Autorizovaná osoba si vyhrazuje právo na posunutí zkoušky z důvodu nízkého počtu zájemců nebo jiných vážných důvodů. Zkouška se musí konat dle zákona nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě.

Přesun zkoušky:

 • ze zdravotních důvodů
  • nutno doložit písemnou žádost s udáním důvodu nejpozději 1 pracovní den před termínem zkoušky, k žádosti musí být připojeno potvrzení o pracovní neschopnosti od lékaře
  • manipulační poplatek za přesunutí zkoušky 500,– Kč
  • při splnění daných podmínek je umožněno složit zkoušku v nejbližším volném termínu
  • zkoušku je nutné absolvovat nejpozději do 6 měsíců od podání přihlášky
 • z jiných vážných důvodů
  • nutno doložit písemnou žádost s udáním důvodu přesunu termínu zkoušky
  • žádosti se posuzují individuálně a nejsou nárokové
  • manipulační poplatek 10 a více pracovních dnů před termínem zkoušky 1.500,– Kč
  • manipulační poplatek 9 – 4 pracovních dnů před termínem zkoušky 50% ceny zkoušky
  • pokud je žádosti vyhověno, je umožněno složit zkoušku v nejbližším volném termínu, nejpozději do 6 měsíců od podání přihlášky
 • 3 a méně pracovních dnů před termínem zkoušky již přesunout termín zkoušky nelze z žádných důvodů (ani ze zdravotních, ani z jiných vážných důvodů).
 • Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se to tak, jako kdyby zkoušku vykonal neúspěšně, a úhrada za zkoušku se nevrací.

Storno zkoušky:

 • 10 a více pracovních dnů před termínem zkoušky je vráceno 70% z celkové ceny zkoušky. V případě již zaslaných studijních materiálů je vráceno 50% z celkové ceny zkoušky
 • 9 – 4 pracovních dnů před termínem zkoušky je vráceno 50% z celkové ceny zkoušky. V případě již zaslaných studijních materiálů je vráceno 30% z celkové ceny zkoušky
 • 3 pracovní dny a méně před termínem zkoušky není nárok na vrácení poplatku za zkoušku. 

Naše další projekty

nase-deti-brno.cz malousci.cz
ivanaprochazkova.cz jasamjasam.cz